Date:januari 24, 2017

Overleg Alkmaar Zuid

LOGO-ALKMAAR1[1]

REGIEGROEP ALKMAAR WIJK ZUID

Op 23 januari 2017 was er “wijkoverleg Zuid” op initiatief van de Gemeente, waar uw voorzitter bij aanwezig was. Daar werden de kernpunten van de betreffende wijken zoals ook het Oranjepark besproken en geactualiseerd. Zie bijgaand verslag en agendapunten Kernagenda wijk Zuid. Uw voorzitter heeft bovendien de volgende additionele punten besproken:

 

1) Schutterswei: parkeren
2) vuile kappen lantaarnpalen: schoonmaken
3) groen onderhoud is matig : opruimen herfstbladeren & slordig maaien van grasbermen.
4) inbraken

Verslag: Kernagenda wijk Zuid dd 23 januari 2017