Date:februari 04, 2017

Verslag Klankbordgroep bestemmingsplan Noordwest

clipart_people_desk_meeting_19909_1920x1200KLANKBORDGROEP BESTEMMINGSPLAN NOORDWEST

De impact van de bouwplannen van het ziekenhuis worden door de omliggende wijken incl. het Oranjepark met het ziekenhuis besproken in de zo geheten klankbordgroep.

Onze woordvoerder daar is Hans Kapteijn, die een scherp oog heeft voor zorgvuldig om te gaan met De Hout alsook bv. voor de verkeersmaatregelen die eventueel getroffen zouden kunnen worden. Bijgaand het verslag van de vergadering op 2 Februari 2017:

Vanwege de bouw plannen voor het ziekenhuis heeft er intensief overleg tussen het ziekenhuis en de omliggende wijken plaats gevonden, de zogeheten Klankbordgroep, waaraan ook het Oranjepark heeft deelgenomen, vertegenwoordigd door ondergetekende. Het  concept bestemmingsplan voor de vernieuwbouw van het ziekenhuis heeft een flexibele status. Dat betekent dat niet alleen een extra groot beslag op beschikbare ruimte planologisch wordt vastgelegd maar ook voor een jarenlange periode! En dat stuit bij de omliggende wijken op stevig verzet.  Belangrijk voor het Oranjepark zijn

  • De houtkap van maximaal 8000 mr, welke  door iedereen -dus unaniem-  van de klankbordgroep wordt verworpen en terecht. Immers  de gevolgen zijn groot, want hierdoor moeten (ook oude) bomen worden verplant, door het zusterhuis hoek Wilhelminalaan/Metiusgracht te slopen om zodoende  ruimte te maken voor de herplantverplichting. Naar mijn mening een onnodig dure oplossing, waaraan het ziekenhuis toch vasthoudt.  Maar dit zijn zaken die de kwaliteit van het Oranjepark niet echt direct raken. Maar parkbewoners die echter  wel steun willen  geven aan het instandhouden van De Hout, worden bij deze verwezen naar http://www.reddehout.nl
  • Wat wel de kwaliteit van het park  raakt is de bestendiging van de ongestoorde  bereikbaarheid met de auto. Voornemens om een deel van de Julianalaan autovrij te maken zijn inmiddels  van de baan, na een goed gesprek met een aantal klankbord leden bij mij thuis.
  • Een ander punt van zorg was parkeren. Gelukkig vindt dat plaats op eigen terrein van het ziekenhuis (1200 plaatsen). Zodat er geen inktvlekwerking hoeft plaats te vinden richting park.

Hans Kapteijn